ESC Barcelona

Op het ESC in Barcelona was de groep onderzoekers van CONCOR goed vertegenwoordigd.

Twee sprekers mochten hun project nader toelichten namelijk A.C. van Riel over "Clinical predictors of mortality in adults with right-sided congenital heart disease" en M.A. Sluman met het onderwerp: "Cancer: another threat for adults with congenital heart disease"

Effect losartan bij het Marfan syndroom

Het Marfan syndroom is een aangeboren bindweefselaandoening gepaard gaand met onder meer skeletafwijkingen en ooglens luxaties. Daarnaast is aortawortel dilatatie een belangrijk kenmerk van Marfan syndroom, wat een verhoogd risico op aortadissecties en plots overlijden geeft. De levensverwachting van patiënten met Marfan syndroom is sterk verbeterd sinds de invoering van profylactische aortawortel vervanging. Deze operatie is echter ingrijpend. De medicinale standaard behandeling bestaat uit β-blokkers, die de stress op de vaatwand verlagen door een daling van zowel het hartminuutvolume als de bloeddruk. Beide therapieën behandelen de oorzaak van de ziekte niet, waardoor risico op dilatatie en dissecties in het distale deel van de aorta blijft bestaan. Het is daarom van belang dat een behandeling wordt gevonden die ingrijpt op het ziektemechanisme.

Adult Congenital Heart Disease Congress

CONCOR was van 10 juni t/m 13 juni 2014 goed vertegenwoordigd in Cincinnati op het Adult Congenital  Heart  Disease congres met  9 geaccepteerde  presentaties van lopende onderzoeken.

Alle onderzoeken werden gepresenteerd op posters gedurende het congres en er waren ook twee CONCOR onderzoekers in de prijzen gevallen! Romy Franken (rechts) won de eerste prijs met haar onderzoek naar het onderdrukken van ontstekingsprocessen bij patiënten met het Marfan syndroom en mocht haar onderzoek mondeling presenteren.  Josephine Heidendael won de tweede prijs met haar onderzoek naar het vóórkomen van stollings- en bloedingsproblemen bij congenitale hartpatiënten met boezemfibrilleren.

Resultaten Zahara II studie

 

Recent zijn de eerste twee artikelen verschenen die resultaten van de ZAHARA II studie beschrijven. Bij vrouwen met aangeboren hartafwijkingen komen zwangerschapscomplicaties en complicaties bij de kinderen meer voor dan bij gezonde vrouwen. De ZAHARA II studie werd verricht om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van complicaties tijdens de zwangerschap, zoals hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging, maar ook het ontstaan van complicaties bij de kinderen. Dit werd gedaan door onder andere de doorbloeding van de moederkoek en van de navelstreng te meten door middel van een echo bij de gynaecoloog.