ASDII: geslachtsverschillen in prognose

Van vele verkregen hartziekten, zoals aandoeningen van de kransslagaderen, is bekend dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in presentatie en prognose. Over het bestaan van dergelijke geslachtsverschillen onder patiënten met aangeboren hartafwijkingen is echter weinig bekend.

Gebruikmakende van de grote nationale registratie voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking, CONCOR, hebben wij de overleving van mannen en vrouwen met een type 2 atriumseptum defect (ASD2) vergeleken met die van de algemene Nederlandse bevolking van hetzelfde geslacht. Eveneens hebben wij de ziektelast van deze patiënten in kaart gebracht.

Beter inzicht in ontstaan aangeboren hartafwijkingen

Aan Fleur Tjong en Geert Boink zijn op 21 januari jl. hun toegekende Dekkerbeurzen uitgereikt:Fleur Tjong wil weten hoe een transpositie van de grote vaten ontstaat, een bepaalde bouwfout in het hart. En ze onderzoekt de gevolgen op de lange termijn.Met een beurs van de Hartstichting onderzoekt Tjong welke genen betrokken zijn bij de verkeerde aanleg van de bloedvaten uit het hart. Ze onderzoekt het DNA van 40 patiënten en hun ouders. Ze bekijkt of de genen van het kind afwijken van de ouders. Ook analyseert ze patiëntgegevens uit een grote data-base over aangeboren hartafwijkingen (CONCOR), die mede door de Hartstichting is opgericht. Tjong: “We proberen steeds meer te weten over de betrokken genen en te begrijpen over het ontstaan van deze hartafwijking. Zo lukt het steeds beter in te schatten welke risico's een bepaalde patiënt precies loopt.”

Even voorstellen:

Mijn naam is Hayang Yang, ik ben geboren in Zuid - Korea en op mijn 9e naar Nederland verhuisd. Hier heb ik eerst Engels geleerd op de British School of Amsterdam. De opleiding Geneeskunde heb ik aan de Universiteit van Amsterdam gedaan, en hierna ben ik direct doorgestroomd in dit onderzoekstraject. Sinds november 2014 ben ik gestart als arts-onderzoeker bij de congenitale cardiologie met de NOTE-registry. Dit betreft een internationale multi-center registratie van volwassenen met aangeboren hartafwijkingen die een NOAC (non-vitamin K oral anticoagulants) gebruiken voor de preventie van trombo-embolieën, bijvoorbeeld bij boezemfibrilleren.

Momenteel zijn effectiviteit en risico's van de preventie strategieën van trombo-embolieën niet goed bekend bij patienten met aangeboren hartafwijkingen. De registratie heeft als doel de veiligheid van deze nieuwe medicijnen te bevorderen door de invoering van gestructureerde controles in een behandelprotocol. De veiligheid zal worden geevalueerd aan de hand van het voorkomen van trombo-embolieën en bloedingen. Daarnaast zullen de therapie trouw en de kwaliteit van leven bij elke strategie worden geevalueerd.

Ik kijk erg uit naar de komende jaren met interessant onderzoek en leuke enthousiaste collega's!

Onderzoek naar TGA

Donderdag 27 november j.l. promoveerde Teun van der Bom (arts-onderzoeker CONCOR) op het proefschrift: "The systemic right ventricle" . Een transpositie van de grote vaten is een aangeboren hartafwijking, waarbij de lichaamsslagader en de longslagader zijn verwisseld. Sinds de jaren 60 worden transpositiepatiënten op zeer jonge leeftijd geopereerd. Het doel van deze operatie is een herstel van een seriële bloedsomloop, waarbij zuurstofrijk bloed uit de longen het lichaam wel bereikt. Dit wordt bewerkstelligd door middel van een schot in de boezems, dat bloed uit het lichaam naar de linker hartkamer leidt die vanwege de aangeboren hartafwijking is aangesloten op de longen. Zuurstofrijk bloed uit de longen bereikt achter het schot langs de rechter kamer die is aangesloten op de lichaamsslagader.