Even voorstellen:

Mijn naam is Hayang Yang, ik ben geboren in Zuid - Korea en op mijn 9e naar Nederland verhuisd. Hier heb ik eerst Engels geleerd op de British School of Amsterdam. De opleiding Geneeskunde heb ik aan de Universiteit van Amsterdam gedaan, en hierna ben ik direct doorgestroomd in dit onderzoekstraject. Sinds november 2014 ben ik gestart als arts-onderzoeker bij de congenitale cardiologie met de NOTE-registry. Dit betreft een internationale multi-center registratie van volwassenen met aangeboren hartafwijkingen die een NOAC (non-vitamin K oral anticoagulants) gebruiken voor de preventie van trombo-embolieën, bijvoorbeeld bij boezemfibrilleren.

Momenteel zijn effectiviteit en risico's van de preventie strategieën van trombo-embolieën niet goed bekend bij patienten met aangeboren hartafwijkingen. De registratie heeft als doel de veiligheid van deze nieuwe medicijnen te bevorderen door de invoering van gestructureerde controles in een behandelprotocol. De veiligheid zal worden geevalueerd aan de hand van het voorkomen van trombo-embolieën en bloedingen. Daarnaast zullen de therapie trouw en de kwaliteit van leven bij elke strategie worden geevalueerd.

Ik kijk erg uit naar de komende jaren met interessant onderzoek en leuke enthousiaste collega's!

Onderzoek naar TGA

Donderdag 27 november j.l. promoveerde Teun van der Bom (arts-onderzoeker CONCOR) op het proefschrift: "The systemic right ventricle" . Een transpositie van de grote vaten is een aangeboren hartafwijking, waarbij de lichaamsslagader en de longslagader zijn verwisseld. Sinds de jaren 60 worden transpositiepatiënten op zeer jonge leeftijd geopereerd. Het doel van deze operatie is een herstel van een seriële bloedsomloop, waarbij zuurstofrijk bloed uit de longen het lichaam wel bereikt. Dit wordt bewerkstelligd door middel van een schot in de boezems, dat bloed uit het lichaam naar de linker hartkamer leidt die vanwege de aangeboren hartafwijking is aangesloten op de longen. Zuurstofrijk bloed uit de longen bereikt achter het schot langs de rechter kamer die is aangesloten op de lichaamsslagader.

ESC Barcelona

Op het ESC in Barcelona was de groep onderzoekers van CONCOR goed vertegenwoordigd.

Twee sprekers mochten hun project nader toelichten namelijk A.C. van Riel over "Clinical predictors of mortality in adults with right-sided congenital heart disease" en M.A. Sluman met het onderwerp: "Cancer: another threat for adults with congenital heart disease"

Effect losartan bij het Marfan syndroom

Het Marfan syndroom is een aangeboren bindweefselaandoening gepaard gaand met onder meer skeletafwijkingen en ooglens luxaties. Daarnaast is aortawortel dilatatie een belangrijk kenmerk van Marfan syndroom, wat een verhoogd risico op aortadissecties en plots overlijden geeft. De levensverwachting van patiënten met Marfan syndroom is sterk verbeterd sinds de invoering van profylactische aortawortel vervanging. Deze operatie is echter ingrijpend. De medicinale standaard behandeling bestaat uit β-blokkers, die de stress op de vaatwand verlagen door een daling van zowel het hartminuutvolume als de bloeddruk. Beide therapieën behandelen de oorzaak van de ziekte niet, waardoor risico op dilatatie en dissecties in het distale deel van de aorta blijft bestaan. Het is daarom van belang dat een behandeling wordt gevonden die ingrijpt op het ziektemechanisme.